Hopp til hovedinnhold
Senteret sitt bannerbilde

Ansatte

Bilde av Bjørn  Simensen

Bjørn Simensen

Øyelege

Bjørn Simensen har vært øyelege siden 1990 med virkesteder Namsos, Trondheim, Gjøvik og Lillehammer.

Tirsdager opererer Simensen ved Mjøskirurgene på Gjøvik. Når det gjelder operativ virksomhet, omfatter dette linsebytteoperasjoner (RLE) og grå stær-operasjoner. Simensen har operert nær 10.000 pasienter.

 

Bilde av Birger A. Olsen

Birger A. Olsen

Øyelege

Birger A. Olsen har jobbet som øyelege på øyeavdelinger i Førde, Tromsø og Lillehammer fra 1991. Godkjent spesialist i 1996.

Har jobbet på Øyeavdelingen i Lillehammer inntil 2004 som overlege, avdelingsoverlege og avdelingssjef.

Har jobbet som avtalespesialist ved Lillehammer Øyeklinikk fra oktober 2007, første tiden hver annen uke, og hver annen uke på Hamar Øyelegesenter.

Fra 2012 har han arbeidet hver uke på Lillehammer. Han driver alminnelig øyelegepraksis, men opererer grå stær (katarakt) tirsdager. Han har utført over 11.000 grå-stæroperasjoner.

Olsen er til stede på Lillehammer Øyeklinikk i partallsuker.

Bilde av Andreas Helgesen

Andreas Helgesen

Øyelege

Andreas Helgesen kommer fra Lillehammer. Han var ferdig utdannet lege i 1998 ved Århus Universitet og spesiallege i 2006 ved Rigshospitalet - Glostrup København. Helgesen er spesialist i kirurgiske og medisinske øyesykdommer. Han har utført mer enn 17000 grå stær operasjoner.

Helgesen er til stede på Lillehammer Øyeklinikk i oddetallsuker. I partallsuker jobber han på Øyeavdelingen Lillehammer. Helgesen opererer grå stær (katarakt) på Lillehammer Øyeklinikk tirsdager.

Bilde av Faisal Baig

Faisal Baig

Øyelege

Faisal Baig er spesialist i øyesykdommer. Født og oppvokst i Oslo. Han er lege uteksaminert ved Universitetet i Oslo. Spesialistutdanning ved Universitetssykehuset i Stavanger og Øyeavdelingen i Haugesund. Baig er både avtalespesialist og jobber også som seksjonsoverlege på Øyeavdelingen, Sykehuset i Innlandet med lederansvar.

Baig er tilstede ved Lillehammer Øyeklinikk i partallsuker.

Bilde av Turid  Nordbø

Turid Nordbø

Øyelege

Turid Nordbø har jobbet som øyelege ved øyeavdelingene på Rikshospitalet og Lillehammer.

Godkjent spesialist fra 2001.

Har jobbet som avtalespesialist ved Lillehammer Øyeklinikk fra februar 2007.

Hun driver almen øyelegepraksis.

 

Person-ikon

Sigrid Sandvig

Daglig leder/Optiker

Bilde av Nina Løvli Jacobsen

Nina Løvli Jacobsen

Hjelpepleier

Bilde av Marie Nordahl

Marie Nordahl

Helsesekretær

Person-ikon

Michell Røste

Helsesekretær